Planten zoet water 2018-01-22T14:16:10+00:00

Planten in zoet water

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Illustratie

Meer info over de soort

Status / lijst

Waterwaaier/ Cabomba

Cabomba caroliniana  

Site BFIS

Factsheet

 • Europese Unielijstlijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Grote waternavel

Hydrocotyle ranunculoides  

Site BFIS

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Verspreidbladige waterpest

Lagarosiphon major

Site BFIS

Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Veldgids waterplanten

Smalle waterpest

Elodea nuttali

 • Veldgids waterplanten

Waterteunisbloem

Ludwigia grandiflora

Site BFIS

Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Kleine waterteunisbloem

 Ludwigia peploides  

Site BFIS

Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Parelvederkruid

 Myriophyllum aquaticum  

Site BFIS

Factsheet

 •  Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Moeraslantaarn

Lysichiton americanus

Site BFIS

Factsheet

 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE
 • Veldgids invasieve waterplanten NL

Ongelijkbladig vederkruid

Myriophyllum heterophyllum  

Site BFIS

 •  Lijst expertpanel
 •   BFIS
 •  Convenant waterplanten (vwaarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Watercrassula  

Crassula helmsii

Site BFIS

DAISIE

 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Egeria

Egeria densa

 •  Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Waterhyacint

Eichhornia crassipes

Factsheet

 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Hydrilla

Hydrilla verticillata

 • Convenant waterplanten (verbod handel)

Watersla

Pistia stratiotes

 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Grote vlotvaren

Salvinia molesta

 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Grote kroosvaren

Azolla filiculoides

 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Breed pijlkruid

Sagittaria latifolia

 
 • Veldgids waterplanten

Gele maskerbloem

Mimilus guttatus

 • Veldgids waterplanten

Moerashyacint

Pontederia cordata

 • Veldgids waterplanten

Smal kroos

Landoltia punctata

 • Veldgids waterplanten