Links 2018-01-03T10:04:12+00:00

Links naar andere organisaties:

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) beheert een website, die gegevens samenbrengt over biologische invasies in Europa. De site geeft informatie over meer dan 12.000 invasieve exoten, waaronder de top 100 van de meest schadelijke. Een groot internationaal team met experts update de database voortdurend.

BFIS (Belgium Forum on Invasive Species, BFIS). beheert een – voornamelijk Engelstalige – website met veel, heldere en goed toegankelijke informatie. Als buurland is deze informatie ook zeer relevant voor de (toekomstige) Nederlandse situatie. Elke soort is daarbij ingedeeld in een risicocategorie, op basis waarvan men prioriteiten kan stellen in de aanpak.

NOBANIS (European Network on Invasive Alien Species) heeft een website opgezet met informatie over invasieve soorten in Noord- en Centraal Europa. Hiermee wil de organisatie stimuleren dat invasieve exoten op een eenduidige manier worden aangepakt.

WUR (Wageningen University and Research) besteedt op de website expliciet aandacht aan invasieve exotische plantensoorten (terrestrische soorten en oever/waterplanten). Ook de regelgeving komt aan bod.

NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, van ministerie van Economische Zaken) heeft een dossier ‘invasieve exoten’. De NVWA houdt zich onder andere bezig met risicobeoordelingen en beleid. Meer informatie is te lezen op hun website.

Werkgroep Exoten. Deze werkgroep is ontstaan uit een fusie van de werkgroep Exoten onder de sectie Aquatische ecologie van de NECOV (Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie) en de subgroep Exoten van de WEW (Werkgroep Ecologisch Waterbeheer). De werkgroep Exoten opereert tegenwoordig zelfstandig.

De werkgroep Exoten houdt zich bezig met vragen als:

  • Wat is een exoot nu eigenlijk, en wat veroorzaakt hij daar waar hij terechtkomt?
  • Welke exoten komen binnen in het beschouwde gebied?
  • Hoe zijn ze hier gekomen en hoe verspreiden ze zich?
  • Welke factoren bepalen hun succes?
  • Welke interacties worden met andere soorten aangegaan?
  • Hoe beïnvloeden ze de ecosystemen waarin ze terecht komen?
  • Zijn ze economisch schadelijk, en zo ja, wat kunnen we daaraan doen?

FLORON. FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON besteedt daarbij expliciet aandacht aan invasieve exoten. Volgens de organisatie is het van belang dat vindplaatsen van deze soorten zo snel mogelijk worden gemeld.