Platform Stop invasieve exoten 2018-01-07T10:55:31+00:00

Platform Stop invasieve exoten

De initiatiefnemer en voorzitter van het platform Stop invasieve exoten is Wilfred Reinhold.

Directe aanleiding voor Reinhold om nieuws over invasieve exoten te volgen en verspreiden, vormde het verschijnen van de tijgermug in Nederland. Reinhold vertelt: ‘’Deze zeer riskante en irritante exotische muggensoort bleek te worden ingevoerd met Lucky bambooplantjes. Sindsdien hebben de invasieve exoten mij niet meer losgelaten. Ze kunnen schadelijk zijn voor natuur, gezondheid, welzijn, milieu, veiligheid, recreatie, tuinen, plantsoenen, landbouw of economie. En het vervelende is: als ze zich eenmaal verspreid hebben krijg je ze niet meer weg. Er is bij het grote publiek bijna niets over bekend en er leven veel misverstanden, dus is het belangrijk om er veel over te schrijven.’’

Het Platform Stop invasieve exoten is een stichting die een bijdrage wil leveren aan:

  • Het zoveel mogelijk beperken van de invoer, vestiging en verspreiding van invasieve exoten in Nederland;
  • Het bevorderen van de bestrijding van gevestigde populaties invasieve exoten;
  • Het beheersen van invasieve exoten, als bestrijding niet mogelijk is.
  • Het platform streeft dit na om de kwaliteit van het milieu, de natuur en het landschap te verbeteren, voor onszelf én voor toekomstige generaties.

Het platform probeert dit doel te bereiken door:

  • Het kritisch volgen van ontwikkelingen in de samenleving die effect hebben op invasieve exoten;
  • Het beïnvloeden van de besluitvorming daarover door gebruik te maken van alle daartoe geëigende en geoorloofde middelen;
  • Het (laten) verrichten van onderzoek;
  • Het verspreiden en verstrekken van informatie;
  • Het verkrijgen van gerechtelijke uitspraken;
  • Het uitvoeren van andere handelingen en acties die het platform nodig acht om haar doel te bereiken.

Zowel personen als organisaties kunnen een samenwerkingsverband aangaan met het platform. Geïnteresseerden kunnen een mail zenden aan info@invasieve-exoten.nl