Wasbeer is veel gevaarlijker dan uit rapport blijkt

//Wasbeer is veel gevaarlijker dan uit rapport blijkt

Wasbeer is veel gevaarlijker dan uit rapport blijkt

De wasbeer vormt een veel groter gevaar voor de volksgezondheid dan op basis van een risicoanalyse en een daarover uitgebracht persbericht het geval leek te zijn. Dit blijkt uit een brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die in het bezit is van de stichting platform Stop invasieve exoten. In die brief riep het RIVM het ministerie van LNV al in 2008 op om de verdere verspreiding van de wasbeer tegen te gaan, juist vanwege de  gezondheidsrisico’s.  Met name de wasbeerspoelworm, waarvan de larven zich in de hersenen kunnen vestigen, baart het RIVM grote zorgen. Deze uiterst gevaarlijke parasiet is in 2014 en 2016 al bij verschillende wasberen aangetroffen.

Onlangs werd bekend dat voor het eerst in Nederland voortplanting van wasberen is vastgesteld. Deze invasieve exoten, die van oorsprong uit Amerika komen, worden regelmatig in de natuur of bewoond gebied aangetroffen doordat exemplaren uit gevangschap ontsnappen dan wel door hun baasjes worden vrijgelaten. Daarnaast is het mogelijk dat er wasberen vanuit Duitsland in Nederland komen. Op basis van het Alterra-rapport “Wasberen (Procyon lotor) in Nederland” bracht het ministerie van LNV eind augustus 2008 een persbericht uit waarin gesteld werd dat deze dieren geen risico opleveren voor de volksgezondheid.
Het ministerie verzweeg daarbij dat het RIVM de gezondheidsrisico’s van de wasbeer veel hoger achtte dan Alterra. In een verder geheim gehouden brief die het RIVM eind september 2008 naar het ministerie van LNV stuurde is te lezen dat het RIVM zowel de inhoudelijke beschrijving van de ziekten die wasberen kunnen overbrengen als de conclusies van Alterra niet ondersteunde.  Met name de wasbeerspoelworm (Baylisascaris procyonis), die zich door middel van eitjes in de uitwerpselen van wasberen in het milieu verspreidt,  baart het RIVM grote zorgen.
Parasitologen vinden B. procyonis één van de gevaarlijkste parasieten voor de mens, omdat viscerale larva migrans kan leiden tot herseninfiltraties,  welke moeilijk te behandelen zijn ,“ zo is in de brief te lezen. Met andere woorden: de larven van deze parasiet kunnen zich in de hersenen gaan vestigen.
Ook merkt het RIVM op dat de diagnostiek zeer moeilijk is. Er is geen goede test voorhanden en het werken met geïnfecteerde mest van geïnfecteerde wasberen moet onder strenge laboratoriumeisen plaatsvinden: Biosafety Level 3, het één na hoogste beveiligingsniveau.
 Voorts was de conclusie dat aangezien wasberen gastheren zijn van voor de mens gevaarlijke spoelwormen, verdere verspreiding van deze exoot in Nederland zeer ongewenst is,” aldus is in de brief te lezen. “Het is evident dat naar mate de wasbeerpopulatie groeit, ook het risico voor de mens toeneemt door een grotere verspreiding van eieren in het milieu.”

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “Het Alterra-rapport is nooit aangepast of vervangen door een juiste risicoanalyse, en het ministerie heeft nooit een correctie uitgebracht op het eerder verspreide persbericht. De brief van het RIVM was waarschijnlijk voor altijd in een bureaulade blijven liggen als het platform er niet naar gevraagd had, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.”
Reinhold: “Nu de wasberen zich in Nederland blijken voort te planten, wordt bestrijding van deze invasieve exoot extra urgent. Niet alleen  ter bescherming van de natuur, maar ook voor onze eigen gezondheid. De wasbeerspoelworm is inmiddels al bij enkele wasberen aangetroffen.”

Link naar persbericht van het ministerie van LNV: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2008/08/25/wasbeer-geen-acute-bedreiging

Link naar het Alterra-rapport:   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/08/25/wasberen-procyon-lotor-in-nederland

Link naar bericht over wasberen met wasbeerspoelworm: https://www.gelderlander.nl/achterhoek/waarschuwing-kijk-uit-voor-dode-wasberen~a8b88028/

By | 2018-01-17T20:14:02+00:00 december 15th, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Wasbeer is veel gevaarlijker dan uit rapport blijkt

About the Author: