“Uitspraak hoogste rechter over tijgermug is onbegrijpelijk”

//“Uitspraak hoogste rechter over tijgermug is onbegrijpelijk”

“Uitspraak hoogste rechter over tijgermug is onbegrijpelijk”

Stichting platform Stop invasieve exoten vindt de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de tijgermug onbegrijpelijk en de gevolgde redenering ondeugdelijk. De hoogste rechter stelde deze week dat de Warenwet niet van toepassing is op de verhandeling van geïmporteerde gebruikte banden die met tijgermuggen besmet zijn, en dat de minister van Volksgezondheid op basis van deze wet dus niets hoeft te doen.

Op grond van artikel 18 van de Warenwet is het verboden om waren (zoals gebruikte banden) te verhandelen waarvan de handelaar weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij bij het gezien hun bestemming te verwachten gebruik bijzondere gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens.

Volgens het CBb kan de minister van Volksgezondheid alleen op grond van de Warenwet tegen de bandenhandelaars optreden als het te verwachten gebruik van de banden tot gevaar voor de consument leidt.  Het CBb stelt dat dat niet aan de orde is, ook niet als het gaat om gebruik van banden als afdekkingsmateriaal in de landbouw of het gebruik van banden als speelobject op een speelplaats.

Het door appellante gestelde gevaar voor de veiligheid of de gezondheid betreft de mogelijk in de band aanwezige tijgermuggen, larven of eitjes daarvan. De mogelijke aanwezigheid vindt echter zijn oorzaak in de import van de banden uit risicogebieden en staat niet in enig verband met het gebruik daarvan, ongeacht of dat gebruik te verwachten is of niet,” zo staat het letterlijk in het vonnis.

In het uitgebrachte persbericht is het iets anders verwoord: “Het gevaar dat met gebruikte autobanden ook tijgermuggen worden ingevoerd in Nederland, wordt veroorzaakt door de import van die banden uit risicogebieden waar de tijgermug voorkomt. Dit staat los van het gebruik dat in Nederland van die banden wordt gemaakt.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform dat de rechtszaak startte: “Dit is toch echt niet te volgen. Stel je de volgende situatie voor: een bandenhandelaar importeert gebruikte banden uit een land waar tijgermuggen voorkomen. Hij verkoopt de met tijgermug-eitjes besmette banden aan bijvoorbeeld boeren en speeltuinexploitanten, die de banden buiten gebruiken. De banden worden blootgesteld aan regen en de eitjes komen uit. Dan is het toch evident dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de import van de besmette banden en het gebruik ervan, en dat die banden bij gebruik een gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en anderen. Dit is geen theoretisch verhaal, maar heeft zich al in de praktijk voorgedaan: in Italië werden in 1990 de eerste tijgermuggen aangetroffen op een speelplaats met autobanden.”

“Het CBb is de hoogste instantie die hierover oordeelt, we kunnen dus helaas niet verder in beroep. Het platform zal echter alle mogelijke juridische en andere middelen blijven inzetten opdat de minister van Volksgezondheid een einde maakt aan de nog steeds voortdurende invoer van tijgermuggen in Nederland. Op korte termijn zal hopelijk een wijziging van de Wet publieke gezondheid in werking treden op basis waarvan de minister bevoegd wordt om tegen de bandenbedrijven op te treden. We zullen dit nauwgezet volgen en zo nodig op basis van deze wet verzoeken indienen om handhavend op te treden,” aldus Reinhold.

Het persbericht van het CBb over de uitspraak is te downloaden via deze link: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Geen-handhaving-Warenwet-bij-tijgermuggen-in-geimporteerde-autobanden.aspx

De uitspraak van het CBb is te downloaden via deze link: ECLI:NL:CBB:2017:311

Een beschrijving van de eerste ontdekking van tijgermuggen in Italië, in 1990 op een speelplaats met autobanden in Genua, is te vinden in het boek “Mug” van Bart Knols, op pagina 143-144. Ook is er via deze link informatie over te vinden: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19920510132

By | 2018-01-17T20:39:28+00:00 september 21st, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor “Uitspraak hoogste rechter over tijgermug is onbegrijpelijk”

About the Author: