Staatssecretaris treedt niet op tegen ontsnapping heilige ibissen

//Staatssecretaris treedt niet op tegen ontsnapping heilige ibissen

Staatssecretaris treedt niet op tegen ontsnapping heilige ibissen

Martijn van Dam, demissionair staatsecretaris van Natuur, weigert om in actie te komen tegen een vogelhouder in Randwijk bij wie begin dit jaar veertien heilige ibissen ontsnapten. Stichting platform Stop invasieve exoten had de staatssecretaris gevraagd om handhavend op te treden, omdat het uitzetverbod van de Wet natuurbescherming was overtreden en er bovendien in strijd is gehandeld met de Europese Exotenverordening. Het platform wil dat de staatssecretaris de vogelhouder dwingt om alle ontsnapte heilige ibissen terug te vangen. Ook zou de houder maatregelen moeten nemen om toekomstige ontsnappingen te voorkomen.

 De heilige ibis is een van oorsprong Afrikaanse vogel en een alleseter. Vanwege zijn schadelijke effecten op de natuur is deze invasieve exoot door een expertpanel aangemerkt als een van de 90 soorten exotische dieren en planten die in Nederland op nationaal niveau zouden moeten aangepakt. Bovendien is deze vogelsoort vorige zomer door de Europese Unie aangewezen als soort die in de hele Unie moet worden bestreden, en die slechts onder strikte voorwaarden gehouden mag worden.

De Randwijkse vogelhouder hield veertien heilige ibissen in een grote volière, dat overspannen was met een net. Hij wist dat het net niet bestand was tegen sneeuwval en als het sneeuwde ging hij daarom altijd de volière in om de gevallen sneeuw van het net te kloppen. “Op de ochtend van 13 januari 2017 was hij voornemens om dit ook te doen, maar was hij hiermee te laat,” zo staat in het besluit van de staatssecretaris te lezen. “Hierdoor waren de veertien heilige ibissen reeds uitgebroken toen hij de sneeuw van het net wilde gaan verwijderen.”

Uit het besluit blijkt tevens dat de vogelhouder na de ontsnapping drie maanden gewacht heeft tot het net hersteld was, voordat hij begon met het terugvangen van de vogels. Op 13 april heeft hij zeven van zijn vogels teruggevangen die nog in de buurt van de volière zaten. Volgens de eigenaar zouden de overige  zeven heilige ibissen zeer waarschijnlijk zijn overleden, omdat ze door een bevroren grond niet aan (voldoende) voedsel zouden hebben kunnen komen.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “De staatssecretaris erkent dat het in de Wet natuurbescherming opgenomen verbod om dieren in de natuur uit te zetten niet alleen wordt overtreden bij het opzettelijk loslaten van dieren, maar ook bij grove nalatigheid tijdens het houden ervan. Echter, van Dam miskent dat juist hier sprake was van grove nalatigheid.  De houder wist dat het net van de volière niet bestand was tegen sneeuw. Hij heeft toegegeven dat hij te laat was met het verwijderen van de sneeuw, waardoor het net scheurde en de heilige ibissen ontsnapten. Ook volgens de Europese Verordening Invasieve Uitheemse Soorten, die mede op de heilige ibis van toepassing is, moet een eigenaar alle passende maatregelen nemen om ontsnapping onmogelijk te maken. De eigenaar heeft bovendien nagelaten om de vogels direct na de ontsnapping terug te vangen. Dat de houder de wet en de verordening heeft overtreden, daar is wat het platform betreft geen twijfel over mogelijk.”

Het platform gaat een bezwaar indienen bij de staatssecretaris en verzoekt hem om de houder te dwingen de resterende zeven ibissen terug te vangen. Tevens verzoekt het platform de staatsecretaris om  de houder te dwingen om maatregelen te nemen om verdere ontsnappingen te voorkomen.

By | 2018-01-17T20:45:16+00:00 juni 26th, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Staatssecretaris treedt niet op tegen ontsnapping heilige ibissen

About the Author: