Toezicht op import Lucky bamboo niet tijgermug-proof

//Toezicht op import Lucky bamboo niet tijgermug-proof

Toezicht op import Lucky bamboo niet tijgermug-proof

Het toezicht op de import van Lucky bamboo schiet – 11 jaar na de eerste vondst van tijgermuggen in deze sierplantjes – nog steeds tekort. De instanties die verantwoordelijk zijn voor de keuring van de ingevoerde containers, laten hier steken vallen. Dit blijkt volgens het platform Stop invasieve exoten uit een document met maar liefst 36 doorhalingen dat het platform ontving na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Tijgermuggen kunnen meer dan 20 gezondheidsbedreigende virusziekten overdragen op mens en dier, zoals zika, dengue en chikungunya. In 2005 werden voor het eerst bij een importeur van Lucky bamboo tijgermuggen aangetroffen. Dit sierplantje wordt in China opgekweekt, waar deze exotische mug veel voorkomt. Op grond van het Warenwetbesluit Lucky bamboo zijn de importeurs verplicht om de plantjes eerst in een quarantaineruimte zodanig te behandelen dat ze vrij zijn van tijgermuggen voordat ze in de kas worden geplaatst.

“De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op naleving van deze voorschriften. De indruk was dat de NVWA wist waar alle importbedrijven zich bevinden, maar nu blijkt dat niet het geval te zijn,“ zegt Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform.

Het document met de titel ‘Rapport Lucky Bamboo import zending’ is het verslag van een controle die een medewerker van het Centrum Monitoring Vectoren (CMV, vallend onder de NVWA) op 26 januari 2016 uitvoerde. Hij deed dit naar aanleiding van een – naar het zich laat aanzien toevallige – melding van een persoon of instantie, wiens gegevens in het document  niet openbaargemaakt zijn. Er zou een partij Lucky bamboo zijn ingevoerd waarbij de importvoorschriften niet waren nageleefd. Bij de controle bleek het te gaan om iemand die spontaan had besloten om een container met geluksbamboe uit China te importeren. Op 21 januari 2016 was de zending goedgekeurd door het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB, dat onder toezicht valt van de NVWA) en was de container naar de loods van de importeur vervoerd en daar uitgeladen.

Bij de controle bleek dat de importeur niet op de hoogte was van het feit dat hij de container pas had mogen uitladen nadat deze in een speciale quarantaineruimte was geplaatst, en dat hij in die ruimte de plantjes had moeten behandelen tegen tijgermuggen. De loods was ook niet voorzien van een quarantaineruimte. De importeur had het water waarin de plantjes stonden wel behandeld, maar niet met een middel dat geschikt was om muggenlarven te bestrijden. Ook bleek hij de volwassen muggen niet te hebben bestreden. Dit constaterende, heeft de CMV-medewerker tegen de importeur gezegd dat er niets afgeleverd of verplaatst mocht worden. Ook is de importeur verteld dat als er in de loods niet voldoende bestreden kon worden, de partij eventueel onder toezicht vernietigd zou worden. Wat er verder gebeurd is, vermeldt het document niet. Om daar achter te komen heeft het platform een nieuw Wob-verzoek ingediend.

In het document staat de volgende interne aanbeveling: “Ook zou er contact gezocht moeten worden met de NAK tuinbouw en het KCB die deze partijen fytosanitair keuren. Het moet de keuringsdiensten duidelijk zijn, dat na vrijgave van Lucky bamboo er nog een bestrijding moet plaatsvinden in de quarantaineruimte, en dat dit niet in een veilinggebouw en/of luchthaven gedaan kan worden.”

Reinhold: “Het is verbazingwekkend dat de toezichthoudende instanties kennelijk zo slecht met elkaar en met de importeurs communiceren, dat dit soort gezondheidsbedreigende situaties kunnen ontstaan. Daarnaast probeert de overheid allerlei relevante gegevens geheim te houden zoals de locatie van de loods, maar wij gaan er alles aan doen om de onderste steen boven te krijgen.”

By | 2018-01-05T16:42:54+00:00 oktober 9th, 2016|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Toezicht op import Lucky bamboo niet tijgermug-proof

About the Author: