Platform in beroep tegen rechterlijke uitspraak over tijgermug

//Platform in beroep tegen rechterlijke uitspraak over tijgermug

Platform in beroep tegen rechterlijke uitspraak over tijgermug

Het platform Stop invasieve exoten gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de aanpak van de tijgermug door minister Schippers van Volksgezondheid. Van de rechtbank hoefde de minister niet handhavend op te treden tegen bedrijven die gebruikte banden importeren die met tijgermuggen besmet zijn. Tijgermuggen kunnen meer dan 20 virusziekten verspreiden, waaronder zika en dengue. De muggen zijn deze zomer al aangetroffen bij bandenbedrijven in Lelystad, Emmeloord, Assen en Etten-Leur en een vrachtwagenhandelaar in Weert, en vorige maand op meerdere plekken in een woonwijk in Veenendaal.

De stichting platform Stop invasieve exoten had minister Edith Schippers gevraagd om handhavend op te treden tegen een aantal importeurs van gebruikte banden. Uit de muggenvangsten op en rond de bedrijfsterreinen was gebleken dat zij met de gebruikte banden gezondheidsbedreigende tijgermuggen importeerden.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “De aanwezigheid van tijgermuggen wijst op overtreding van de Warenwet. Gebruikte banden moeten als ‘waar’ worden aangemerkt, zeker als ze als zodanig worden verkocht aan bijvoorbeeld boeren (die er hun kuilgras mee afdekken) of exploitanten van bijvoorbeeld speeltuinen (waar ze als speelobject worden gebruikt). Volgens de algemene voorschriften van de Warenwet moet een waar gezond en veilig zijn.”

Reinhold: “De rechter is het met het platform eens dat de verhandelde banden onder de Warenwet vallen, maar hij vindt niet dat bij de verhandeling ervan redelijkerwijs vermoed kan worden dat die banden bijzondere gevaren opleveren voor de veiligheid of gezondheid.”

“Al met al is het een zeer teleurstellende uitspraak. De rechter sanctioneert de halfzachte aanpak van de minister en lijkt niet doordrongen van de omstandigheid dat elke ingevoerde tijgermug er één teveel is: één vrouwtjesmug kan bijna 100 eitjes leggen en zo een populatie starten. Het platform heeft hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, maar de  behandeling daarvan kan nog lang duren. De situatie in Veenendaal, waar vorige maand bleek dat op meerdere plekken in een woonwijk diverse tijgermuggen rondvlogen, maakt eens temeer duidelijk hoe snel de situatie kan kantelen. Het is daarom de hoogste tijd dat Kamerleden minister Schippers ter verantwoording roepen. De voltallige Tweede Kamer heeft in het verleden een motie voor nultolerantie van tijgermuggen aangenomen, en daar moet ze de minister nu aan houden,” aldus Reinhold.

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam is te lezen via deze link: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:6032

De tekst van de Kamerbreed aangenomen motie over nultolerantie van tijgermuggen is te lezen via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29282/kst-32123-XIV-104.html

 

By | 2018-01-05T16:44:37+00:00 oktober 3rd, 2016|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Platform in beroep tegen rechterlijke uitspraak over tijgermug

About the Author: