Platform: Europese lijst met 37 invasieve exoten moet snel uitgebreid worden

//Platform: Europese lijst met 37 invasieve exoten moet snel uitgebreid worden

Platform: Europese lijst met 37 invasieve exoten moet snel uitgebreid worden

Op 13 juli heeft de Europese Commissie haar eerste lijst van invasieve uitheemse soorten gepubliceerd. De lijst bevat 37 soorten, waarvan het bezit en de handel in de Europese Unie  wordt beperkt vanwege de risico’s en effecten op economie en natuur. Volgens het platform Stop invasieve exoten moet de lijst snel worden uitgebreid met nog een aantal schadelijke exoten, door de Commissie dan wel door onze staatssecretaris van Natuur.

 

Invasieve exoten zijn planten en dieren die niet van nature in bepaald gebied voorkomen, maar door menselijk toedoen daar terecht zijn gekomen. Wanneer deze soorten de kans krijgen zich te vestigen en te verspreiden, kunnen ze grote en onomkeerbare schadelijke effecten hebben. Er zijn al zo’n 1200 invasieve uitheemse soorten in de Europese Unie gevestigd, die jaarlijks een schadepost opleveren van meer dan 12 miljard euro vanwege hun effecten op onder meer de volksgezondheid en economie. Daarnaast hebben diverse invasieve exoten negatieve gevolgen voor de inheemse flora en fauna, zoals bijvoorbeeld de grijze eekhoorn, die de inheemse rode eekhoorn verdringt.

 

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten:  “Met de vaststelling van deze lijst neemt de Europese Unie een voorzichtige, maar belangrijke eerste stap in de aanpak van een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in Europa. Om die biodiversiteit afdoende te beschermen is het nodig dat nu de volgende stap wordt gezet: door alle lidstaten moeten maatregelen worden getroffen om de verspreiding van deze soorten tegen te gaan. Bovendien moet de lijst snel worden uitgebreid met nog een aantal schadelijke soorten.”

 

Met de lijst wordt invulling gegeven aan de Europese verordening inzake invasieve uitheemse soorten die in 2014 is aangenomen. Onder de 37 soorten bevinden zich 25 soorten die ook voorkomen op de lijst van 90 exoten die vorig jaar door een Nederlands expertpanel is vastgesteld, in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en het ministerie van Economische Zaken. Het betreft soorten die volgens de experts in aanmerking komen voor een gecoördineerde aanpak, zoals de Amerikaanse voseekhoorn, de beverrat, de heilige ibis, de amoergrondel, diverse Amerikaanse rivierkreeften, cabomba en moeraslantaarn.

 

Reinhold: “Er ontbreken op de Europese lijst echter nu nog veel soorten die door de Nederlandse experts als zeer schadelijk of risicovol zijn beoordeeld, zoals diverse exotische rattenslangen, de nijlgans, de monniksparkiet, het sikahert, de Amerikaanse nerts, de Chinese modderkruiper, de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en watercrassula. Ter bescherming van de inheemse natuur en andere belangen zoals de gezondheid en de waterveiligheid moet de Commissie nu doorpakken en de lijst snel uitbreiden. Desnoods moet Martijn van Dam, onze staatssecretaris van Natuur, zelf een nationale lijst opstellen conform het advies van het expertpanel.”

By | 2018-01-05T16:49:08+00:00 juli 14th, 2016|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Platform: Europese lijst met 37 invasieve exoten moet snel uitgebreid worden

About the Author: